Biznes

Jak działają skanery 3D?

Skanery 3D to urządzenia, które mierzą kształt obiektu za pomocą laserów lub innych technik ugięcia. Są one często używane do tworzenia trójwymiarowych modeli obiektów, do wykorzystania w projektowaniu wspomaganym komputerowo (CAD) lub do celów produkcyjnych. Technologia skanowania 3D przeszła długą drogę w ostatnich latach i może być teraz wykorzystywana do wielu różnych zastosowań.

Jak działają skanery 3D?

Większość skanerów 3D wykorzystuje laser do skanowania obiektu pod różnymi kątami i pomiaru czasu potrzebnego na odbicie światła laserowego od powierzchni obiektu. Informacje te są następnie wykorzystywane do stworzenia modelu 3D obiektu. Rozdzielczość skanów zależy od liczby mierzonych kątów i może wynosić od kilku milimetrów do poziomów submikrometrowych. Niektóre nowsze skanery wykorzystują optyczną tomografię koherentną (OCT), która jest podobna do działania skanerów medycznych. OCT wykorzystuje światło zamiast fal dźwiękowych do tworzenia obrazów 3D i może osiągnąć rozdzielczość do 20 mikrometrów.

Technologia skanowania 3D przeszła długą drogę w ostatnich latach i jest obecnie wykorzystywana w wielu różnych zastosowaniach. Oto tylko kilka przykładów:

Wzornictwo przemysłowe

Skanery 3D mogą służyć do tworzenia modeli obiektów do wykorzystania w oprogramowaniu CAD. Pozwala to projektantom na szybkie tworzenie wirtualnych prototypów swoich produktów i wprowadzanie niezbędnych zmian bez konieczności przechodzenia przez kosztowny i czasochłonny proces wytwarzania fizycznych prototypów.

Produkcja

Skanowanie 3D może być używane w połączeniu z technologiami wytwarzania addytywnego (tzw. drukowaniem 3D) do produkcji niestandardowych części na żądanie. Ta funkcja może być szczególnie przydatna dla firm, które muszą wytwarzać małe partie części lub wymagają wysoce niestandardowych części, które byłyby niepraktyczne lub niemożliwe do wyprodukowania przy użyciu tradycyjnych metod produkcyjnych.

Inżynieria odwrotna

Skanery 3D mogą być również używane do inżynierii wstecznej istniejących produktów, dzięki czemu można je dokładnie ulepszać lub powielać. Proces ten rozpoczyna się od zeskanowania istniejącego produktu w celu stworzenia szczegółowego modelu 3D, który jest następnie analizowany, aby zrozumieć, jak działa i zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić ulepszenia.